Дистанційне навчання 2023

     Увага! Відповіді до тестів та завдань надсилати на електронну           адресуlesya100919@gmail.com   або в classroom навчальних груп

08.05.2023, понеділок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

08.05

1

№19

Математика

Розв'язування вправ на застосування похідної функції.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=T9rtR5f6Pi0 

Опрацювати завдання за посиланням: Завдання

08.05

2

№19

Математика

Розв'язування компетентнісно орієнтованих задач.

Переглянути  та оформити розв'язання завдань, запропонованих  за посиланням:  Задачі

24.02.2023, п'ятниця

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

24.02

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Маса, енергія та імпульс фотона.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл,  §38  стор.184-186.  Виконати вправи 335, 336 стор. 195.   

24.02

2

№25

Фізико-астрономічний модуль

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=IEL5dT7mhVs

https://www.youtube.com/watch?v=AOq7e8_TdzI

 Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл.§ 38, 39, 40 стор. 186-190.

24.02

3

№22

Фізико-астрономічний модуль

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція та дифракція світлових хвиль.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WCdeV2nWKTU

 Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §33, 34 (ст.163-172) скласти конспект. Задача 303, 304 стор. 181. 

24.02

4

№14

Фізико-астрономічний модуль

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.  (фізпрактикум)

Виконати лабораторну  роботу.


24.02

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Вивчення одного з ізопроцесів. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FG1VK_cSBSs

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 6 (варіант 2) стор. 229-231.

24.02

6

№20

Фізико-астрономічний модуль

Телескопи. Дослідження Землі і Всесвіту за допомогою космічних апаратів.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=awDYucxyyas

Підручник Астрономія 11 кл.: §11 стор.52-62

24.02

7

№20

Фізико-астрономічний модуль

Урок семінар:  Звязок астрономічних знань з фізикою, хімією, астрономією.

Підготувати доповідь, реферат на тему 

24.02

8

№14

Фізико-астрономічний модуль

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=EyQ6dZ7Ffz4

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 7 (варіант 2) стор. 232-234.

23.02.2023, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

23.02

1

№19

Математика

Відстань у просторі. 

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hNVJXclWc6E

Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 клас §32 стор.229-240 Розв'язати вправи: 1141, 1142 ст. 233

23.02

2

№19

Математика

 Кут між прямою і площиною, кут між площинами. Кут між мимобіжними прямими.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=leBniEq81u0

Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 клас §33 стор.240-242 Розв'язати вправи:  1178 стор. 239.

23.02

4

№39

Математика

 Графічне подання інформації про вибірку.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2EjoMZBEgg

Підручник Математика 11 клас §20,21ст.149-165   Розв'язати вправу 671, 672 стор. 152. 

23.02

6

№20

Фізико-астрономічний модуль

Всесвіт, теорії його виникнення та ймовірні сценарії розвитку з точки зору прояву в них загальних законів природи. Вплив Сонця на життя на Землі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=k-yokCh5nCQ&t=6s

 Підручник Астрономія 11 кл.: §29 стор.170-176 

23.02

7

№20

Фізико-астрономічний модуль

Вклад українських вчених в освоєння космосу.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4JeXe_M

23.02

8

№14

Фізико-астрономічний модуль

Узагальнення знань.

Повторити матеріал теми    Тема

22.02.2023, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

22.02

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота 3. Спостереження оптичних явищ

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s

Оформити лабораторну роботу.

22.02

2

№25

Фізико-астрономічний модуль

Квантові властивості світла. Гіпотеза  М.Планка. Світлові кванти.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UMF0HnznuLc

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11,  §37    

22.02

3

№14

Фізико-астрономічний модуль

Урок семінар. Напрямок самочинних теплових процесів у макросвіті.

Написати доповідь, реферат на тему.

22.02

4

№22

Фізико-астрономічний модуль

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела й приймачі світла.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PHyDCCStojc

Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки  11.,  §15  стор.77-79

22.02

5

№22

Фізико-астрономічний модуль

Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Закон заломлення світла.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Iv724RypGns

https://www.youtube.com/watch?v=lgxFxUNrfqE

Опрацювати матеріал із підручника Фізика  11,  §32  стор.156-160.   виконати вправи: 278, 280 стор.161-162.

22.02

6

№20

Фізико-астрономічний модуль

Сонячна система. Прояви Сонячної активності та їх вплив на Землю. Рух планет Сонячної системи. Рух Сонячної системи систем в Галактиці.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://sites.google.com/site/kosmosukrainakrivoyrog/sonacna-sistema

 Опрацювати матеріал із підручника:  Астрономія 11 кл.  ,  §14-17, 20 стор. 68-86, 11-118,  скласти конспект. 

22.02

7

№20

Фізико-астрономічний модуль

Зорі та їх класифікація. Еволюція зір. Галактика «Молочний шлях».

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=Xi7Z9bg7QCE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §21-24 стор.126-140, конспект

22.02

8

№20

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота: Знаходження за зоряними картами, каталогами сузірїв зір на небесній сфері .

Переглянути відеофрагменти  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=sMehzCguEZE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §1,2 стор. 7-12.

02.02.2023, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

02.02

1

№19

Фізико-астрономічний модуль

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.  (фізпрактикум)

Виконати лабораторну  роботу.

02.02

2

№19

Фізико-астрономічний модуль

Вивчення одного з ізопроцесів. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FG1VK_cSBSs

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 6 (варіант 2) стор. 229-231.

02.02

4

№12

Фізико-астрономічний модуль

Вивчення одного з ізопроцесів. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FG1VK_cSBSs

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 6 (варіант 2) стор. 229-231.

02.02

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=EyQ6dZ7Ffz4

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 7 (варіант 2) стор. 232-234.

02.02

7

№12

Фізико-астрономічний модуль

Захист навчальних проектів

Підготувати презентацію та звіт до проекта.


02.02

8

№12

Фізико-астрономічний модуль

Моделювання цілісності знань з теми з врахуванням зв'язків з хімічними, біологічними явищами.

Оформити доповідь, реферат, презентацію відповідної тематики.

01.02.2023, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

01.02

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Розвязування задач.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=UNrHTsbM7Fs

Виконати завдання підручника: Фізика  11 кл.  188, 189 стор. 95

01.02

2

№25

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота №1.

Виконати контрольну роботу на окремому аркуші. Завдання контрольної роботи. 

01.02

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Узагальнення знань з теми.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QssiNAouv6E

Запропоновані задачі оформити в зошит.

01.02

4

№22

Фізико-астрономічний модуль

Сила Лоренца.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:   https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo

Опрацювати матеріал із підручника  Фізика 11 кл. : § 14 (ст.67-69) скласти конспект. Розв'язати задачу 119 стор.73.

01.02

5

№12

Фізико-астрономічний модуль

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.  (фізпрактикум)

Виконати лабораторну  роботу.


01.02

6

№20

Фізико-астрономічний модуль

Ядерна енергетика та екологія. Ядерний реактор.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=E5BBBXNZmVM

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §52 стор. 234-239 скласти конспект. 

01.02

7

№20

Фізико-астрономічний модуль

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. отримання і застосування радіонуклідів.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xl5qUHtiy0g

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §49 стор. 228-231 скласти конспект. 

01.02

8

№20

Фізико-астрономічний модуль

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g 

https://www.youtube.com/watch?v=eiPayy6olA0

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл.,  §53 стор.239-241.   

Немає коментарів:

Дописати коментар