Дистанційне навчання 2022

                  Увага! Відповіді до тестів та завдань надсилати на електронну           адресуlesya100919@gmail.com   або в classroom навчальних груп

29.12.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

29.12

1

№22

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yr3JFOoB4_4

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 11 клас,  задачі 44, 45. 52 стор. 37.

29.12

2

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=_jReBOzCFLI

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 клас ,  §12 (ст.62-63) скласти конспект.  Дати відповіді на питання 1-5 ст. 64.

29.12

3

№22

Фізико-астрономічний модуль

Індукція магнітного поля. Сила Ампера.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo    https://www.youtube.com/watch?v=-P-KiiYLTlU

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл. ,  §13, 14 (ст.64-68) виписати основні формули в зошит. Виконати задачі: 110, 112 ст. 72.

28.12.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

28.12

1

№22

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота 1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

Переглянути відеофрагмент виконання лабораторної роботи за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bv0cPCPYAN0  

На окремому аркуші оформити виконання лаб. р. за підручником:  Фізика 11 кл.  стор. 35-36. 

28.12

2

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електричний струм в різних середовищах (металах, електролітах і газах). Закон електролізу.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo 

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §8,9 (ст.40-44) скласти конспект. Додатково ознайомитись з §10, 11(ст. 52-53) Виконати завдання 91, 95 ст. 52-53. 

28.12

3

№22

Фізико-астрономічний модуль

Робота і потужність струму.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §6 (ст.28-30) скласти конспект. Задачі 41, 42 стор. 36.

22.12.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

22.12

1

№22

Фізико-астрономічний модуль

 Електроємність. Енергія електричного поля.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=9fOP-gKAEjQ   https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA

Опрацювати матеріал із підручника:Природознавство 11 кл.,  §4   стор.27-30.   виконати завдання: 1-4 стор.29.

22.12

2

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=uoss47AZN4A

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл.,  §5 стор.24-27 (скласти конспект), задачі 36, 40 стор. 36

22.12

3

№22

Фізико-астрономічний модуль

ЕРС. Закон Ома для повного кола.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 клас ,  §7 (ст.30-33) скласти конспект; виконати вправи 50. 52 стор. 37.

21.12.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

21.12

1

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електричне поле та його характерстики. Закон Кулона. напруженість електричного поля.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yrQfynSXFZ0

Опрацювати матеріал із підручника Природознавство 11 кл. §3 стор.19-21 Виконати завдання:1, 2 ст. 21.

21.12

2

№22

Фізико-астрономічний модуль

Речовина в електричному полі. Потенціал електричного поля.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=EnLE9GaB008 

Опрацювати матеріал із підручника Природознавство 11 кл.§3 стор.21-26. Виконати завдання 1, 2 ст.26.

21.12

3

№22

Фізико-астрономічний модуль

Діелектрики. Конденсатори, їх використання в техніці. Електроємність. Енергія електричного поля.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9fOP-gKAEjQ

Опрацювати матеріал із підручника:Природознавство 11 кл.,  §4   стор.27-30.   виконати завдання: 1-4 стор.29.

17.12.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

17.12

4

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електродинаміка в природничо-науковій картині світу.

Опрацювати матеріал із підручника Природознавство 11 кл : §1(ст.15-17) скласти конспект. 

17.12

5

№22

Фізико-астрономічний модуль

Електромагнітний рух у природі. Основні поняття електродинаміки. Закон збереження електричного заряду.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NQoHjm94Xv4 

Опрацювати матеріал із підручника Природознавство 11 кл : §2(ст.17-23) скласти конспект.   

10.12.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

10.12

4

№29

Математика

Контрольна робота.

 Виконати на окремому аркуші к/р.

 Завдання к/р

10.12

6

№29

Математика

Логарифми та їх властивості.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UQH6YFlzyXE

Опрацювати матеріал:  Підручник Математика 11  §4 стор. 30-31    Розв'язати вправи 121, 122 ст. 33.

10.12

7

№29

Математика

Логарифми та їх властивості.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QYh-2xWOc6c

Опрацювати матеріал із підручника Математика 11 клас §4 стор. 30-31 Розв'язати вправи 123, 125 ст. 33.

10.12

8

№29

Математика

Властивості та графік логарифмічної функції.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=W5Au-mfJmPY

Опрацювати матеріал із підручника Математика 11 клас §4 п.2 стор. 30-31 Розв'язати вправи 141, 142  ст. 35.

09.12.2022, пятниця

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

09.12

1

№20

Фізико-астрономічний модуль

Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YkVcVk4y_c4

 Підручник 11Фізика  кл.: §46 стор. 212-216. 

09.12

2

№20

Фізико-астрономічний модуль

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Лазери.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=W-Eb3Jmsbfk    https://www.youtube.com/watch?v=bTmVGc4_OCM

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §48 стор. 224-225 скласти конспект. 

09.12

4

№14

Фізико-астрономічний модуль

Ізопроцеси в газах. Закон Бойля-Маріотта.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nxilCMD4dG8

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)  §39 стор.115-118 (скласти конспект)

09.12

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Газові закони Гей-Люссака, Шарля.

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §39 стор.115-118 (скласти конспект); задачі 3,4  стор.122.

6

№27

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота: Знаходження за зоряними картами, каталогами сузірїв зір на небесній сфері .

Переглянути відеофрагменти  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=sMehzCguEZE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §1,2 стор. 7-12.   

09.12

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Всесвіт, теорії його виникнення та ймовірні сценарії розвитку з точки зору прояву в них загальних законів природи. Вплив Сонця на життя на Землі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=k-yokCh5nCQ&t=6s

 Підручник Астрономія 11 кл.: §29 стор.170-176 

08.12.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

08.12

2

№20

Фізико-астрономічний модуль

Маса, енергія та імпульс фотона.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл,  §38  стор.184-186.  Виконати вправи 335, 336 стор. 195.   

08.12

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Робота термодинамічного процесу. Необоротність процесів у живій та неживій природі. Уявлення про другий закон термодинаміки як закон спрямованості процесів природи.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rfOI3PwO194      https://www.youtube.com/watch?v=fJQfJWFM8Co

Підручник Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§48,49(ст.158-162)    Розв'язати вправу 24 (3,4) стор. 170. 

08.12

4

№20

Фізико-астрономічний модуль

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=IEL5dT7mhVs

https://www.youtube.com/watch?v=AOq7e8_TdzI

 Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл.§ 38, 39, 40 стор. 186-190.

08.12

5

№20

Фізико-астрономічний модуль

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл.,  §43, 44 стор.205-210

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Холодильна машина

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: http://surl.li/dzetr

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §50, 51 (ст.163-167) скласти конспект.

08.12

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Зорі та їх класифікація. Еволюція зір. Галактика «Молочний шлях».

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=Xi7Z9bg7QCE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §21-24 стор.126-140, конспект

07.12.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

07.12

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GrBYG8NIUoU

Опрацювати матеріал із підручника  Фізика 11 кл. : § 16 (ст.77-80) скласти конспект. Розв'язати задачі 147, 148 стор.85. 

07.12

3

№14

Фізико-астрономічний модуль

Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)  §35 стор.104-108 (скласти конспект); дати відповіді на питання 1-4 стор.108.

07.12

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Рівняння стану ідеального газу. Стала Больцмана.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=RxJEIGZlBwg

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §36,37,38 стор.108-115 (скласти конспект); виконати вправу 22(1,2) стор. 122.

07.12

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BJVedLtC5kA

Підручник  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§47, 49(ст.157-161)    Розв'язати вправу 24 (1,2) стор. 170. 

7

№25

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач. 

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл. ,  §13, 14 (ст.64-68) виписати основні формули в зошит. Виконати задачі: 110, 112 ст. 72.

07.12

8

№25

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота 2. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Bim41JnDEAw

Оформити лабораторну роботу в зошит за зразком підручника Фізика 11 кл. стор. 80-81. 

06.12.2022, вівторок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

06.12

1

№39

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота: Знаходження за зоряними картами, каталогами сузірїв зір на небесній сфері .

Переглянути відеофрагменти  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=sMehzCguEZE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §1,2 стор. 7-12.   

06.12

2

№19

Математика

Перпендикулярність прямих у просторі

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  http://surl.li/dyqsn

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §34(ст214-217)  Виконати задачі: 684, 686

06.12

3

№39

Фізико-астрономічний модуль

Всесвіт, теорії його виникнення та ймовірні сценарії розвитку з точки зору прояву в них загальних законів природи. Вплив Сонця на життя на Землі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=k-yokCh5nCQ&t=6s

 Підручник Астрономія 11 кл.: §29 стор.170-176 

06.12

4

№19

Математика

Перпендикулярність прямої і площини

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:http://surl.li/dyqti 

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §34(ст214-217)  Виконати задачі: 688, 690

06.12

5

№39

Фізико-астрономічний модуль

Вклад українських вчених в освоєння космосу.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4JeXe_M

06.12

6

№19

Фізико-астрономічний модуль

Робота термодинамічного процесу. Необоротність процесів у живій та неживій природі. Уявлення про другий закон термодинаміки як закон спрямованості процесів природи.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rfOI3PwO194      https://www.youtube.com/watch?v=fJQfJWFM8Co

Підручник Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§48,49(ст.158-162)    Розв'язати вправу 24 (3,4) стор. 170. 

06.12

7

№19

Фізико-астрономічний модуль

Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Холодильна машина

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: http://surl.li/dzetr

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §50, 51 (ст.163-167) скласти конспект.

06.12

8

№19

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота . Вивчення принципу дії холодильної машини.

Оформити лабораторну робоу відповідно інструкції Лаб роб №6 стор. 168-169 підручника:  Фізико-астрономічний модуль 

05.12.2022, понеділок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

05.12

1

№19

Математика

Розв'язування вправ.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5UyMhOAAjow

Виконати вправи в підручнику Математика 10 клас. 398, 399, 401 стор 120-121.

05.12

2

№19

Математика

Контрольна робота 

Виконати контрольну роботу на окремому аркуші     Завдання к/р  Тест 21 стор. 70-71.

05.12

3

№39

Математика

Площа сфери.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/a1Z2c6J

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §8 п.81  стор.117.   виконати вправи: 36, 37 стор.121.

05.12

4

№39

Математика

Контрольна робота 

Виконати контрольну роботу на окремому аркуші     Завдання к/р  Тест 74 стор. 359-360.

05.12

5

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Переглянути відео уроку  за посиланням: https://cutt.ly/b1Z0anv

Підручник: Геометрія ,    Виконати задачі: 29,30 ст. 78.

05.12

6

№39

Фізико-астрономічний модуль

Практична робота. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=65Q0NSRzKak&t=57s

Оформити роботу за зразком: Практична робота

05.12

7

№39

Фізико-астрономічний модуль

Сонячна система. Прояви Сонячної активності та їх вплив на Землю. Рух планет Сонячної системи. Рух Сонячної системи систем в Галактиці.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://sites.google.com/site/kosmosukrainakrivoyrog/sonacna-sistema

 Опрацювати матеріал із підручника:  Астрономія 11 кл.  ,  §14-17, 20 стор. 68-86, 11-118,  скласти конспект. 

05.12

8

№39

Фізико-астрономічний модуль

Зорі та їх класифікація. Еволюція зір. Галактика «Молочний шлях».

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=Xi7Z9bg7QCE

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл.,  §21-24 стор.126-140, конспект

03.12.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

03.12

1

№17

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота 

Виконати контрольну роботу, оформивши розв'язки завдань на окемому аркуші.

Завдання к/р.

03.12

2

№17

Фізико-астрономічний модуль

Узагальнення знань з фізико-астрономічного модуля.

Виконати завдання:  Підготувати реферат на обрану тему  

Теми рефератів        Зразок оформлення титулки реферата

Вимоги до оформлення рефератів

03.12

3

№19

Фізико-астрономічний модуль

Статистичні закономірності, їх відміна від законів механіки. Зміни внутрішньої енергії.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл. §39 стор. 157-160 скласти конспект.

03.12

4

№19

Фізико-астрономічний модуль

Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BJVedLtC5kA

Підручник  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)§47, 49(ст.157-161)    Розв'язати вправу 24 (1,2) стор. 170. 

03.12

5

№29

Математика

Перерізи многогранників.

Переглянути відео уроку  за посиланням: https://cutt.ly/41Z1GBC

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §5 п. 41, 48. Виконати задачі: 7, 8 ст. 77.

03.12

6

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Підручник: Геометрія ,  Виконати задачі: 10, 13 ст. 77.


03.12

7

№29

Математика

Площі бічної та повної поверхонь многогранників.

Переглянути відео уроку  за посиланням: https://cutt.ly/X1Z1VxN

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §5 п.  51   Виконати задачі: 21, 23 ст. 78.

03.12

8

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Підручник: Геометрія ,  Виконати задачі: 26, 29 ст. 78.

02.12.2022, п'ятниця

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

02.12

4

№17

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/R1ZCJWO

Розглянути розвязання задач та  оформити в зошит.

02.12

6

27

Фізико-астрономічний модуль

Практична робота. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=65Q0NSRzKak&t=57s

Оформити роботу за зразком: Практична робота

02.12

7

27

Фізико-астрономічний модуль

Сонячна система. Прояви Сонячної активності та їх вплив на Землю. Рух планет Сонячної системи. Рух Сонячної системи систем в Галактиці.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://sites.google.com/site/kosmosukrainakrivoyrog/sonacna-sistema

 Опрацювати матеріал із підручника:  Астрономія 11 кл.  ,  §14-17, 20 стор. 68-86, 11-118,  скласти конспект. 

01.12.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

01.12

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Використання знань з молекулярної фізики для пояснення фізичних , хімічних , біологічних явищ та явищ в географічній оболонці.

Підготувати доповідь на тему.

01.12

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Статистичні закономірності, їх відміна від законів механіки. Зміни внутрішньої енергії.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл. §39 стор. 157-160 скласти конспект.

01.12

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=S5mMUw13JjI

Опрацювати матеріал із підручника  Астрономія 11 кл. : § 5,7, 8 (ст.24-42) скласти конспект. 

30.11.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

30.11

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=VtS40_i1bmw

 Виконати задачі з підручника Фізика 11 кл.: 111, 119.

30.11

2

№17

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/o1WPo4n

Розглянути розвязання задач та  оформити в зошит.

30.11

3

№14

Фізико-астрономічний модуль

Основні положення МКТ будови речовини та її дослідне обгрунтування.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Ii8DoralFvo

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль), ,  §33 (ст.95-101) скласти конспект, дати відповіді на питання 1-5 

30.11

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Маса і розміри молекул. Кількість речовини. Будова речовини.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=W30qdMh2t0Y

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §34 (ст.102-103) скласти конспект. виконати завдання 21(1,2)


6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Кристалічні і аморфні, їх властивості. Рідкі кристали.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5csb6GwbKZM

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §44 (ст.141-146) скласти конспект.

30.11

7

№25

Фізико-астрономічний модуль

Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8lMDJn8KGoY

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §12, 13 (ст.62-67) скласти конспект. Задача 113 стор. 72.

30.11

8

№25

Фізико-астрономічний модуль

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yz8mlcCbkZo 

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 11 клас,          §15 стор. 74-76.

29.11.2022, вівторок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

29.11

1

№39

Фізико-астрономічний модуль

Системи світу стародавніх мислителів (Аристотель, Птолемей). Система світу Коперника. Роль Коперника , Кеплера, Галілея в становленні астрономічних знань. Система світу Ньютона .

Переглянути відеофрагменти  за посиланням: https://excellent-astronomy.blogspot.com/2011/06/blog-post_08.html

 Опрацювати матеріал із підручника: Астрономія 11 кл. ,  §1,2 стор. 7-12.   

29.11

2

№19

Математика

Розв'язування рівнянь соs x=a

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=ltGq4BB4Z7A

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §19(ст.112-115)  Виконати задачі: 377, 391.

29.11

3

№39

Фізико-астрономічний модуль

Небесні світила і небесна сфера. Сузіря. Зоряні величини. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Лабораторна робота : Ознайомлення з типами календарів.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: http://userintell03.blogspot.com/p/2.html

https://www.youtube.com/watch?v=BtEyNaioUNk&t=3s

 Підручник Астрономія 11 кл. §3, 4, 6, 10 стор.16-24   

29.11

4

№19

Математика

Розв'язування рівнянь tgx=a, ctgx=a. 

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Dr10DBU_Zhg    https://www.youtube.com/watch?v=mduESTnIqUw

Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 кл.: §20 стор. 117-120 виконати вправу 394, 396 стор.120. 

29.11

5

№39

Фізико-астрономічний модуль

Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=S5mMUw13JjI

Опрацювати матеріал із підручника  Астрономія 11 кл. : § 5,7, 8 (ст.24-42) скласти конспект. 

29.11

6

№19

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PztfLOdH2NE

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 10 клас, задачі 498, 499 ст. 190.

29.11

7

№19

Фізико-астрономічний модуль

Кристалічні і аморфні, їх властивості. Рідкі кристали.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5csb6GwbKZM

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §44 (ст.141-146) скласти конспект.

29.11

8

№19

Фізико-астрономічний модуль

Використання знань з молекулярної фізики для пояснення фізичних , хімічних , біологічних явищ та явищ в географічній оболонці.

Підготувати доповідь на тему.

28.11.2022, понеділок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

28.11

1

№19

Математика

Обернені тригонометричні функції.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NqBTEreCSmM

Виконати вправу в підручнику Математика 10 клас. 362 стор 110.

28.11

2

№19

Математика

Розв'язування рівнянь sin x=a.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hmG2SDpWLoI

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §18 (ст.106-110)  Виконати задачі: 370.

28.11

3

№39

Математика

Площа поверхні  конуса.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/81zAyrM

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §8 п.80  стор.117.   виконати вправи: 48 стор.121.

28.11

4

№39

Математика

Площа поверхні зрізаного конуса.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/w1zAgu9

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія,  §8 п.80  стор.117.   виконати вправи: 49, 50стор.121.

28.11

5

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Переглянути відео уроку  за посиланням: https://cutt.ly/91zOyJ7

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §5 п. 47, 48, 50 (ст.70-73)  Виконати задачі: 57, 59 ст. 80-81.

28.11

6

№39

Фізико-астрономічний модуль

Визначення енергії зарядженого конденсатора.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:   https://www.youtube.com/watch?v=WsS3n_Vysc0 

Оформити роботу відповідно до роботи 1 в підручнику:  Природничі науки 11 кл.  ,  стор.118-119.   


28.11

7

№39

Фізико-астрономічний модуль

Визначення довжини світлової хвилі.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=V2Jz0QIjF7M

Оформити роботу відповідно до роботи 3 підручника: Фізика  11 кл.,   стор. 257-258.

28.11

8

№39

Фізико-астрономічний модуль

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.  (Робота фізпрактикуму)

Оформити роботу відповідно до роботи 6 підручника: Фізика  11 кл.,   стор. 260-261.

26.11.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

26.11

1

№19

Математика

Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=BqvotWSLLSU 

Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 кл  §14 (ст.86) виписати  основні формули в зошит. Виконати задачі: 284, 290.

26.11

2

№19

Математика

Розв'язування вправ. 

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=khDTh07SkiM

Опрацювати матеріал із підручника Математика 10 кл.: виконати вправу 236, 238, 241, 242  стор.78.

26.11

4

№19

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота №2 Методи вимірювання вологості повітря.

Переглянути відео проведення лабораторної роботи  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ghXYywer-kc

Проведіть такий експеримент використовуючи домашні побутові спиртові термометри за прикладом. Результати та висновок оформити, використовуючи матеріал підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,   (ст.146-147) 

26.11

5

№19

Фізико-астрономічний модуль

Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=iy5zD3VKndc

Підручник Фізика 10 кл. §45, 46(ст.178-183)    Розв'язати задачу 498, 499 стор. 190. 

3

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Переглянути відео уроку  за посиланням: https://cutt.ly/C1zOQF2

Підручник: Геометрія     Виконати задачі: 34, 35 ст. 79.

26.11

7

№29

Математика

Піраміда. Правильна піраміда.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://cutt.ly/51zI7DO

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §5 п. 47, 48, 50 (ст.70-73)  Виконати задачі: 48, 50ст. 80.

26.11

8

№29

Математика

Зрізана піраміда.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://cutt.ly/91zOjye

Опрацювати матеріал із підручника: Геометрія ,  §5 п. 49 (ст.70-72)  Виконати задачі: 53 ст. 80.

25.11.2022, п'ятниця

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

25.11

4

№17

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=r4lXqwwtR_A

https://www.youtube.com/watch?v=QssiNAouv6E

Розглянути розвязання задач та  оформити в зошит.

25.11

6

27

Фізико-астрономічний модуль

Визначення довжини світлової хвилі.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=V2Jz0QIjF7M

Оформити роботу відповідно до роботи 3 підручника: Фізика  11 кл.,   стор. 257-258.

25.11

7

27

Фізико-астрономічний модуль

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.  (Робота фізпрактикуму)

Оформити роботу відповідно до роботи 6 підручника: Фізика  11 кл.,   стор. 260-261.

 

24.11.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

24.11

2

20

Фізико-астрономічний модуль

Поляризація і дисперсія світла. Неперервний спектр світла.Спектроскоп.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kmlRilaPb20

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11,  §35, 36 стор. .   виконати вправи: 308, 310 стор. .  

24.11

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=iy5zD3VKndc

Підручник Фізика 10 кл. §45, 46(ст.178-183)    Розв'язати задачу 498, 499 стор. 190. 

24.11

4

20

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота 3. Спостереження оптичних явищ.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s

Оформити лабораторну роботу.

24.11

5

20

Фізико-астрономічний модуль

Квантові властивості світла. Гіпотеза  М.Планка. Світлові кванти.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UMF0HnznuLc

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11,  §37  стор.182-184.   

24.11

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PztfLOdH2NE

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 10 клас, задачі 498, 499 ст. 190.

24.11

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Визначення енергії зарядженого конденсатора.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:   https://www.youtube.com/watch?v=WsS3n_Vysc0 

Оформити роботу відповідно до роботи 1 в підручнику:  Природничі науки 11 кл.  ,  стор.118-119.   

23.11.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

23.11

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=_jReBOzCFLI

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 клас ,  §12 (ст.62-63) скласти конспект.  Дати відповіді на питання 1-5 ст. 64.

23.11

2

№17

Фізико-астрономічний модуль

Моделювання цілісності знань з теми з врахуванням зв'язків з хімічними, біологічними явищами.

Оформити доповідь, реферат, презентацію відповідної тематики

23.11

3

№14

Фізико-астрономічний модуль

Урок семінар. Вплив механіки на розвиток природничо-наукової картини світу та технічного прогресу.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/YM8i55e

https://www.youtube.com/watch?v=O8tpNSZayCc

 В зошиті написати 2 приклади фізичних відкриттів в механіці та їх роль в житті людини.

23.11

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Молекулярно-кінетична теорія. Тепловий рух у природі.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=82ucOroTtu0

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль),  Розділ 3 вступ стор. 95 скласти конспект. 

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота №2 Методи вимірювання вологості повітря.

Переглянути відео проведення лабораторної роботи  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ghXYywer-kc

Проведіть такий експеримент використовуючи домашні побутові спиртові термометри за прикладом. Результати та висновок оформити, використовуючи матеріал підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,   (ст.146-147) 

23.11

7

№25

Фізико-астрономічний модуль

Індукція магнітного поля. Сила Ампера.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo    https://www.youtube.com/watch?v=-P-KiiYLTlU

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл. ,  §13, 14 (ст.64-68) виписати основні формули в зошит. Виконати задачі: 110, 112 ст. 72.

23.11

8

№25

Фізико-астрономічний модуль

Сила Лоренца.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7IUpOAsKKvI  https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo

Опрацювати матеріал із підручника  Фізика 11 кл. : § 14 (ст.67-69) скласти конспект. Розв'язати задачу 119 стор.73.

22.11.2022, вівторок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

22.11

1

№39

Фізико-астрономічний модуль

Складання карти забрудненості  радіонуклідами своєї місцевосці.

Переглянути матеріали до теми уроку  за посиланням:   Матеріали до теми  

Замалювати в зошит карту забрудненості радіонуклідами території України    

22.11

2

№19

Математика

Контрольна робота по темі "Тригонометричні функції".

Виконати завдання контрольної роботи за посиланням  Контрольна робота    

22.11

3

№39

Фізико-астрономічний модуль

Елементарні частинки. Кварки. Космічне випромінювання.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=xvGZ6Kn-AdQ 

 Підручник 11Фізика  кл.§54 стор.241-245 . 

22.11

4

№19

Математика

Тригонометричні тотожності додавання. Формули подвійного і половинного аргументу

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MaTcHt6YHSM

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §11-14 (ст.76-85) виписати основні формули в зошит. Виконати задачі: 235, 251, 268, 283.  

22.11

5

№39

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота 2.

Виконати завдання контрольної роботи на окремому аркуші.  Завдання к/р. 

22.11

6

№19

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=_KmULUDHEhs   https://www.youtube.com/watch?v=AZaoUGSwfho

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 10 клас, §38 ст.150-151 Розглянути задачі 1-3  ст. 151; розвязати задачі 394, 395, 398 ст. 154.

22.11

7

№19

Фізико-астрономічний модуль

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=T0YOXFxLa4o

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §42 (ст.123-128) скласти конспект.

22.11

8

№19

Фізико-астрономічний модуль

Вологість повітря. Прояв цих явищ в живій природі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Jb4AceOx6bE

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §42 (ст.136-138) скласти конспект.

21.11.2022, понеділок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

21.11

1

№19

Математика

Графік і властивості функцій y= tgx, y=cgx. 

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KDyExZIG8Vo

Опрацювати матеріал із підручника:Математика 10 кл.,  §7 стор.102-104. Розв'язати задачі: 349,351 стор.104     

21.11

2

№19

Математика

Розв'язування вправ.

Опрацювати матеріал із підручника:Математика 10 кл.,  §7 стор.102-104. Розв'язати задачі: 354,355 стор.105     

21.11

3

№39

Математика

Об'єм кулі та  її частин.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/WMMbTJl

Опрацювати матеріал із підручника:  Геометрія §8 п.77, 78 стор.115 (скласти конспект); задачі 22, 23 стор.120.

21.11

4

№39

Математика

Площа поверхні циліндра.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://cutt.ly/xMMOCTD

Опрацювати матеріал із підручника:  Геометрія §8 п.79 стор.116 (скласти конспект); задачі 38, 39 стор.121.

21.11

5

№29

Математика

Паралелепіпед

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://cutt.ly/iMMvxXJ 

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 11 кл.,  §28 стор.219-220 (скласти конспект); виконати вправу 894, 895 стор.221

21.11

6

№39

Фізико-астрономічний модуль

Ядерна енергетика та екологія. Ядерний реактор.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=E5BBBXNZmVM

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §52 стор. 234-239 скласти конспект. 

21.11

7

№39

Фізико-астрономічний модуль

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. отримання і застосування радіонуклідів.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xl5qUHtiy0g

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §49 стор. 228-231 скласти конспект. 

21.11

8

№39

Фізико-астрономічний модуль

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g 

https://www.youtube.com/watch?v=eiPayy6olA0

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика 11 кл.,  §53 стор.239-241.   

19.11.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

19.11

1

№29

Математика

Многогранник та його елементи

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/CMMYeNG

Опрацювати матеріал із підручника:  Геометрія §5 п.39 стор.62 (скласти конспект); задачі 1 стор.176

19.11

2

№29

Математика

Призма. Пряма і правильна призма.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://cutt.ly/xMMYQMI 

Опрацювати матеріал із підручника:  Геометрія §5 п.40-42 стор.63-66 (скласти конспект); задачі 9,10 стор.177.

19.11

3

№29

Математика

Розв'язування вправ

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:  https://cutt.ly/FMMYBmH

Опрацювати матеріал із підручника:  Геометрія задачі 11,13 стор.177.

19.11

4

№19

Фізико-астрономічний модуль

Рівняння стану ідеального газу. Стала Больцмана.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=RxJEIGZlBwg

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §36,37,38 стор.108-115 (скласти конспект); виконати вправу 22(1,2) стор. 122.

19.11

5

№19

Фізико-астрономічний модуль

Ізопроцеси в газах. Закон Бойля-Маріотта.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nxilCMD4dG8

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)  §39 стор.115-118 (скласти конспект)

19.11

6

№19

Фізико-астрономічний модуль

Газові закони Гей-Люссака, Шарля.

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §39 стор.115-118 (скласти конспект); задачі 3,4  стор.122.

19.11

7

№39

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=5q4cHFjpHAg

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл.,  §48 стор.224-228.   виконати задачі: 393, 399 стор.247.

19.11

8

№39

Фізико-астрономічний модуль

Фізичні основи ядерної енергетики. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ddHXnwU_vOo

 Підручник Фізика  11 кл.§50, 51 стор.231-234 . 

18.11.2022, п'ятниця

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

18.11

4

№17

Фізико-астрономічний модуль

Захист навчальних проектів

Підготувати презентацію та звіт до проекта.

18.11

6

№27

Фізико-астрономічний модуль

Визначення енергії зарядженого конденсатора.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:   https://www.youtube.com/watch?v=WsS3n_Vysc0 

Оформити роботу відповідно до роботи 1 в підручнику:  Природничі науки 11 кл.  ,  стор.118-119.   

18.11

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Визначення довжини світлової хвилі.  (Робота фізпрактикуму)

Переглянути відеофрагмент  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=V2Jz0QIjF7M

Оформити роботу відповідно до роботи 3 підручника: Фізика  11 кл.,   стор. 257-258.

17.11.2022, четвер

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

17.11

2

№20

Фізико-астрономічний модуль

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела й приймачі світла.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PHyDCCStojc

Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки  11.,  §15  стор.77-79

17.11

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=T0YOXFxLa4o

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §42 (ст.123-128) скласти конспект.

17.11

4

№20

Фізико-астрономічний модуль

Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Закон заломлення світла.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Iv724RypGns

https://www.youtube.com/watch?v=lgxFxUNrfqE

Опрацювати матеріал із підручника Фізика  11,  §32  стор.156-160.   виконати вправи: 278, 280 стор.161-162.


17.11

5

№20

Фізико-астрономічний модуль

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція та дифракція світлових хвиль.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WCdeV2nWKTU

 Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §33, 34 (ст.163-172) скласти конспект. Задача 303, 304 стор. 181. 

17.11

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Вологість повітря. Прояв цих явищ в живій природі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Jb4AceOx6bE

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізико-астрономічний модуль ,  §42 (ст.136-138) скласти конспект.

17.11

7

№27

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота 2.

Виконати завдання контрольної роботи на окремому аркуші.  Завдання к/р. 

16.11.2022, середа

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

16.11

1

№25

Фізико-астрономічний модуль

Електричний струм в різних середовищах (металах, електролітах і газах). Закон електролізу.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo 

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §8,9 (ст.40-44) скласти конспект. Додатково ознайомитись з §10, 11(ст. 52-53) Виконати завдання 91, 95 ст. 52-53. 

16.11

2

№17

Фізико-астрономічний модуль

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини. (фізпрактикум)

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=EyQ6dZ7Ffz4

Оформити роботу відповідно до інструкції із підручника Фізика 10 кл. Робота 7 (варіант 2) стор. 232-234.

16.11

3

№14

Фізико-астрономічний модуль

Основні положення спеціальної теорії відносності.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wnst7QxU33Y

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл.,  §31 стор. 121-123 (скласти конспект); задача 374  стор.123.

16.11

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Відносність одночасності подій.  Взаємозвязок маси та енергії.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=N8CtKwapZ2Q

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл.,  §31 стор. 121-123 (скласти конспект); задача 374  стор.123.

16.11

6

№12

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагменти уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=_KmULUDHEhs   https://www.youtube.com/watch?v=AZaoUGSwfho

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 10 клас, §38 ст.150-151 Розглянути задачі 1-3  ст. 151; розвязати задачі 394, 395, 398 ст. 154.

16.11

7

№25

Фізико-астрономічний модуль

Робота і потужність струму.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §6 (ст.28-30) скласти конспект. Задачі 41, 42 стор. 36.

16.11

8

№25

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Yr3JFOoB4_4

Розв'язати задачі:  Підручник Фізика 11 клас,  задачі 44, 45. 52 стор. 37.

12.11.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

12.11

1

№14

Фізико-астрономічний модуль

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. 

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=B6SA6j1YZiU

Опрацювати матеріал із підручника:Фізика 10 кл. ,  §26 стор.105-110. Розв'язати задачі: 327, 330 стор. 115;     стор. 113-115 (приклади задач)  

12.11

2

№14

Фізико-астрономічний модуль

Закон збереження механічної енергії. Механічна робота. Потужність.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=fOpK3T1vefs

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл.  ,  §26, 27 (ст.106-111) скласти конспект. Задачі 336, 337 стор. 116.

12.11

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)  §35 стор.104-108 (скласти конспект); дати відповіді на питання 1-4 стор.108.

12.11

4

№12

Фізико-астрономічний модуль

Рівняння стану ідеального газу. Стала Больцмана.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=RxJEIGZlBwg

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §36,37,38 стор.108-115 (скласти конспект); виконати вправу 22(1,2) стор. 122.

12.11

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Розв'язування задач. 

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §28, 29 стор.78-84 (скласти конспект); виконати вправу 17 (1)  

12.11

6

№14

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота №1.

Виконати на окремому аркуші контрольну роботу. Завдання к/р.

12.11

7

№12

Фізико-астрономічний модуль

Ізопроцеси в газах. Закон Бойля-Маріотта.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nxilCMD4dG8

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль)  §39 стор.115-118 (скласти конспект)

12.11

8

№12

Фізико-астрономічний модуль

Газові закони Гей-Люссака, Шарля.

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §39 стор.115-118 (скласти конспект); задачі 3,4  стор.122.

05.11.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

05.11

1

№14

Фізико-астрономічний модуль

Застосування знань з механіки на виробництві; під час пояснення явищ у довкіллі.

Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §13 стор.39-40 описати в зошиті 3приклади механічного руху фізичних тіл, які вас оточують. 

05.11

2

№14

Фізико-астрономічний модуль

Закони Кеплера. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.

Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §23 стор.70-73.

Переглянути відеоматеріал  Закони Кеплера скласти конспект

05.11

3

№12

Фізико-астрономічний модуль

Контрольна робота №1.

Виконати на окремому аркуші контрольну роботу.

 Завдання к/р.

05.11

4

№12

Фізико-астрономічний модуль

Основні положення спеціальної теорії відносності.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wnst7QxU33Y

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл.,  §31 стор. 121-123 (скласти конспект); задача 374  стор.123.

05.11

5

№14

Фізико-астрономічний модуль

Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=4Y9fQybdZ5c

https://www.youtube.com/watch?v=lPBMhy3HbUw

https://www.youtube.com/watch?v=Mu1XJR35NpU

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §25, 26 стор.71-77 (скласти конспект); виконати вправу 16 (1, 2) стор. 77.

05.11

6

№14

Фізико-астрономічний модуль

Лабораторна робота 1. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Переглянути відео проведення лабораторної роботи  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Ua9XykBubJM 

На окремому аркуші зошита виконати записи лабораторної роботи 

05.11

7

№12

Фізико-астрономічний модуль

Відносність одночасності подій.  Взаємозвязок маси та енергії.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=N8CtKwapZ2Q

Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 10 кл.,  §31 стор. 121-123 (скласти конспект); задача 374  стор.123.

05.11

8

№12

Фізико-астрономічний модуль

Урок семінарВплив механіки на розвиток природничо-наукової картини світу та технічного прогресу.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=O8tpNSZayCc

 В зошиті написати 2 приклади фізичних відкриттів в механіці та їх роль в житті людини.

01.11.2022, вівторок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

01.11

1

№39

Фізико-астрономічний модуль

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gmW7w33zX1o

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11.,  §28, 29, 30 стор.132-143.   виконати вправи: 250, 253 стор.144.

01.11

3

№39

Фізико-астрономічний модуль

Шкала електромагнітних хвиль.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nhZrqRkItJc

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11,  §29, 30  стор.138-140

01.11

5

№39

Фізико-астрономічний модуль

Урок семінар. Дія електромагнітного та магнітного поля на речовину та живі організми.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2P0F1cBFPPQ

Оформити доповідь на тему.

31.10.2022, понеділок

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

31.10

3

№39

Математика

Об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єм призми.

Переглянути відеоматеріал : https://www.youtube.com/watch?v=ki_Cyp1IyzY

Опрацювати матеріал із підручника Геометрія:,  §7 п. 65, 68 стор.100, 103.  Задачі 19, 21 стор.110.

 

31.10

4

№39

Математика

Об'єм паралелепіпеда.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=tqxAQKJ2-Zw

Опрацювати матеріал із підручника Геометрія:,  §7 п. 66, 67 стор.100, 102.  Задачі 7,8 стор.109.

31.10

6

№39

Фізико-астрономічний модуль

Ознайомлення з пристроями для передачі і використання електроенергії.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nLDpfrERRSg&t=5s

 Записати схему лінії електропередач в зошит.

31.10

7

№39

Фізико-астрономічний модуль

Коливальний рух. Вільні та вимушені коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=x2yEq6p8Qtw

 Опрацювати матеріал із підручника:  Фізика 11 кл.  ,  §20,21,23 (ст.109-119) скласти конспект. Задача 212, 232 стор. 143. 

31.10

8

№39

Фізико-астрономічний модуль

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань  у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qdimowCkKuc

Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11,  §25, 26 стор.125-130.   виконати вправи: 248, 249 стор.144.

31.10

1

№19

Математика

Властивості паралельних прямих і площин.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UB4AgmyBCLY

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §32 стор.196.   виконати вправи: 633, 634 стор.200.

31.10

2

№19

Математика

Розв'язування вправ.

Опрацювати матеріал із підручника: Математика 10 кл.,  §32 стор.196.   виконати вправи: 635, 637 стор.201.

31.10

5

№29

Математика

Розв'язування вправ.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8NZy1824p7Q

Опрацювати матеріал із підручника: Математика  11,  §3 стор.23.   виконати вправи: 96, 102  стор.28

29.10.2022, субота

Дата

№ уроку

Група

Предмет

Тема уроку.  Завдання

29.10

1

№12

Фізико-астрономічний модуль

Закони Кеплера. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.

Опрацювати матеріал із підручника: Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §23 стор.70-73.

Переглянути відеоматеріал  Закони Кеплера скласти конспект

29.10

2

№12

Фізико-астрономічний модуль

Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=4Y9fQybdZ5c

https://www.youtube.com/watch?v=lPBMhy3HbUw

https://www.youtube.com/watch?v=Mu1XJR35NpU

Опрацювати матеріал із підручника:  Природничі науки (фізико-астрономічний модуль) ,  §25, 26 стор.71-77 (скласти конспект); виконати вправу 16 (1, 2) стор. 77.

29.10

3

№39

Фізико-астрономічний модуль

Змінний струм. Генератор змінного струму.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8aVPkpBXaZM

 Підручник  Фізика  11 кл.: §18 стор. 88-90. виконати задачі 181, 182 стор.95-96 

29.10

4

№39

Фізико-астрономічний модуль

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Переглянути відеофрагмент уроку за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=HwTxsGh1HZs

 Опрацювати матеріал із підручника: Фізика  11 кл.,  §19 стор.92-95

29.10

5

№39

Фізико-астрономічний модуль

Розвязування задач.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=UNrHTsbM7Fs

Виконати завдання підручника: Фізика  11 кл.  188, 189 стор. 95

29.10

6